خط مشی

اصول مديريت پروژه و عمليات اجرايي پروژه شركت بر اين اساس است:

١- تهيه جدول زماني و مديريت منابع براي رسيدن به اهداف پروژه كارفرما.

٢- ارتباط روشن و شفاف با تمامي شركاي تجاري شركت.

٣- پيگيري ميزان پيشرفت پروژه و تنظيم دقيق انحرافات پروژه.

٤- نظارت مستقيم بر روي كيفيت كارهاي انجام شده.

٥- اجرا و تكميل پروژه در زمان مقرر شده.

ما به تمامي پروژه های خود افتخار مي كنيم و اين نتايج افتخار آميز نتيجه همكاري با يك تيم از افراد باتجربه و متخصص است.

 


 

چشم انداز

همیشه در جایگاه یک پیمانکار قابل احترام و مطمئن باشیم و پروژه‌های خود را فراتز از حد انتظار کارفرمایان محترم انجام دهیم.

 


 

ماموريت

ماموريت ما دستيابي به پروژه هاي صنعتی با يک قيمت رقابتی، ايجاد يك فضای همكاری مطمئن و قابل اطمينان و انجام پروژه در يك بازه زماني معقول و تحويل پروژه با كيفيتی رضايت بخش و قابل قبول است.