نام پروژه : پتروشیمی مبین عسلویه (آبگیر) 83 الی 85
شرکت طرف قرارداد : ایران صدرا
نوع فعالیت : فابریکت و نصب خطوط بالای ۵۴ اینچ کربن استیل به مقدار ١۵٠٠٠٠ اینچ قطر، نصب و جوشکاری استراکچر به مقدار تقریبی ٨٠٠٠٠٠ کیلوگرم. نصب تجهیزات سنگین به مقدار تقریبی ٣۵٠٠ تن .

 

نام پروژه : پتروشیمی مبین عسلویه (آبگیر) 83 الی 85 شرکت طرف قرارداد : ایران صدرا نوع فعالیت : فابریکت و نصب خطوط بالای ۵۴ اینچ کربن استیل به مقدار ١۵٠٠٠٠ اینچ قطر، نصب و جوشکاری استراکچر به مقدار تقریبی ٨٠٠٠٠٠ کیلوگرم. نصب تجهیزات سنگین به مقدار تقریبی ٣۵٠٠ تن .  

برچسب‌ها: تیام صنعت البرز / خطوط لوله