نام پروژه : پتروشیمی جم عسلویه در سال 83 الی 84
شركت طرف قرارداد : نفت گستر قشم
نوع فعاليت : هيدرو تست كليه خطوط واحد MEG به مقدار ٤٠٠٠٠٠ اينچ متر

 

پتروشیمی جم عسلویه در سال 83 الی 84