نام پروژه : پتروشیمی بو علی سینا ماهشهر در سال 82
شركت طرف قرارداد : پترو پارت .
نوع فعاليت : نصب و جوشكاري لوله هاي واحدهاي ٤٠٠-٤٥٠ به مقدار ٤٥٠٠٠ اينچ قطر و تكميل و رفع پانچ واحدهاي مذكور و تحويل به كار فرماي اصلي

 

نام پروژه : پتروشیمی بو علی سینا ماهشهر در سال 82 شركت طرف قرارداد : پترو پارت . نوع فعاليت : نصب و جوشكاري لوله هاي واحدهاي ٤٠٠-٤٥٠ به مقدار ٤٥٠٠٠ اينچ قطر و تكميل و رفع پانچ واحدهاي مذكور و تحويل به كار فرماي اصلي  

برچسب‌ها: تیام صنعت البرز / خطوط لوله