نام پروژه : پتروشیمی بو علی سینا ماهشهر در سال 82
شرکت طرف قرارداد : پترو پارت .
نوع فعالیت : نصب و جوشکاری لوله های واحدهای ۴٠٠-۴۵٠ به مقدار ۴۵٠٠٠ اینچ قطر و تکمیل و رفع پانچ واحدهای مذکور و تحویل به کار فرمای اصلی

 

نام پروژه : پتروشیمی بو علی سینا ماهشهر در سال 82 شرکت طرف قرارداد : پترو پارت . نوع فعالیت : نصب و جوشکاری لوله های واحدهای ۴٠٠-۴۵٠ به مقدار ۴۵٠٠٠ اینچ قطر و تکمیل و رفع پانچ واحدهای مذکور و تحویل به کار فرمای اصلی  

برچسب‌ها: تیام صنعت البرز / خطوط لوله