نام پروژه : پالایشگاه ستاره خلیج فارس بندر عباس در سال 92 الی 94
شركت طرف قرارداد : سازه پاد تهران
نوع فعاليت : ساخت ، جوشكاري و نصب حدود ١٨٠٠٠٠ اينچ قطر خطوط واحد ٠٥١ ، ساخت و نصب ٢٢٠٠٠٠ كيلوگرم ساپورت

 

نام پروژه : پالایشگاه ستاره خلیج فارس بندر عباس در سال 92 الی 94 شركت طرف قرارداد : سازه پاد تهران نوع فعاليت : ساخت ، جوشكاري و نصب حدود ١٨٠٠٠٠ اينچ قطر خطوط واحد ٠٥١ ، ساخت و نصب ٢٢٠٠٠٠ كيلوگرم ساپورت  

برچسب‌ها: تیام صنعت البرز / عملیات ساختمانی