نام پروژه : پالایشگاه ستاره خلیج فارس بندر عباس در سال 92 الی 94
شرکت طرف قرارداد : سازه پاد تهران
نوع فعالیت : ساخت ، جوشکاری و نصب حدود ١٨٠٠٠٠ اینچ قطر خطوط واحد ٠۵١ ، ساخت و نصب ٢٢٠٠٠٠ کیلوگرم ساپورت

 

نام پروژه : پالایشگاه ستاره خلیج فارس بندر عباس در سال 92 الی 94 شرکت طرف قرارداد : سازه پاد تهران نوع فعالیت : ساخت ، جوشکاری و نصب حدود ١٨٠٠٠٠ اینچ قطر خطوط واحد ٠۵١ ، ساخت و نصب ٢٢٠٠٠٠ کیلوگرم ساپورت  

برچسب‌ها: تیام صنعت البرز / عملیات ساختمانی