نام پروژه : مجتمع فولاد مبارکه اصفهان در سال 80 الی 81
شركت طرف قرارداد : مبانی صنعت
نوع فعاليت : نصب تجهيزات هيدروليك ، فابريكت و نصب كليه لوله هاي مربوط به نورد سرد ( تاندوم دو قفسه ای ) به مقدار تقريبي ٣٥٠٠٠ اينچ قطر وساخت و نصب حدود ٣٥٠٠٠٠ كيلوگرم استراكچر.

 

نام پروژه : مجتمع فولاد مبارکه اصفهان در سال 80 الی 81 شركت طرف قرارداد : مبانی صنعت نوع فعاليت : نصب تجهيزات هيدروليك ، فابريكت و نصب كليه لوله هاي مربوط به نورد سرد ( تاندوم دو قفسه ای ) به مقدار تقريبي ٣٥٠٠٠ اينچ قطر وساخت و نصب حدود ٣٥٠٠٠٠ كيلوگرم استراكچر.  

برچسب‌ها: تیام صنعت البرز / خطوط لوله