نام پروژه : مجتمع فولاد مبارکه اصفهان در سال 80 الی 81
شرکت طرف قرارداد : مبانی صنعت
نوع فعالیت : نصب تجهیزات هیدرولیک ، فابریکت و نصب کلیه لوله های مربوط به نورد سرد ( تاندوم دو قفسه ای ) به مقدار تقریبی ٣۵٠٠٠ اینچ قطر وساخت و نصب حدود ٣۵٠٠٠٠ کیلوگرم استراکچر.

 

نام پروژه : مجتمع فولاد مبارکه اصفهان در سال 80 الی 81 شرکت طرف قرارداد : مبانی صنعت نوع فعالیت : نصب تجهیزات هیدرولیک ، فابریکت و نصب کلیه لوله های مربوط به نورد سرد ( تاندوم دو قفسه ای ) به مقدار تقریبی ٣۵٠٠٠ اینچ قطر وساخت و نصب حدود ٣۵٠٠٠٠ کیلوگرم استراکچر.  

برچسب‌ها: تیام صنعت البرز / خطوط لوله