نام پروژه : فاز 1 عسلویه در سال 79 الی 80
شرکت طرف قرارداد :
نیر پارس

نوع فعالیت : عملیات ساختمانی(شامل حفاری کانال ،آرماتور بندی ،بتن ریزی و خاکریزی) ، نصب و جوشکاری لوله های زیرزمینی به مقدار ٨٢٠٠٠٠ هزار اینچ متر اعم از کربن استیل – گالوانیزه و GRP .

 

نام پروژه : فاز 1 عسلویه در سال 79 الی 80 شرکت طرف قرارداد : نیر پارس نوع فعالیت : عملیات ساختمانی(شامل حفاری کانال ،آرماتور بندی ،بتن ریزی و خاکریزی) ، نصب و جوشکاری لوله های زیرزمینی به مقدار ٨٢٠٠٠٠ هزار اینچ متر اعم از کربن استیل – گالوانیزه و GRP .  

برچسب‌ها: تیام صنعت البرز / عملیات ساختمانی