نام پروژه : فاز 1 عسلویه در سال 79 الی 80
شركت طرف قرارداد :
نير پارس

نوع فعاليت : عمليات ساختماني(شامل حفاري كانال ،آرماتور بندي ،بتن ريزي و خاكريزي) ، نصب و جوشكاري لوله هاي زيرزميني به مقدار ٨٢٠٠٠٠ هزار اينچ متر اعم از كربن استيل – گالوانيزه و GRP .

 

نام پروژه : فاز 1 عسلویه در سال 79 الی 80 شركت طرف قرارداد : نير پارس نوع فعاليت : عمليات ساختماني(شامل حفاري كانال ،آرماتور بندي ،بتن ريزي و خاكريزي) ، نصب و جوشكاري لوله هاي زيرزميني به مقدار ٨٢٠٠٠٠ هزار اينچ متر اعم از كربن استيل – گالوانيزه و GRP .  

برچسب‌ها: تیام صنعت البرز / عملیات ساختمانی