نام پروژه : فاز های 22-23-24 پارس جنوبی ( عسلویه) در سال 93 الی 94
شرکت طرف قرارداد : ونوسان
نوع فعالیت : نصب و جوشکاری واحد ١١٣ به مقدار تقریبی ٧۵٠٠٠ اینچ قطر ، نصب ساپورت به مقدار تقریبی ١۴٠٠٠٠ کیلوگرم

 

نام پروژه : فاز های 22-23-24 پارس جنوبی ( عسلویه) در سال 93 الی 94 شرکت طرف قرارداد : ونوسان نوع فعالیت : نصب و جوشکاری واحد ١١٣ به مقدار تقریبی ٧۵٠٠٠ اینچ قطر ، نصب ساپورت به مقدار تقریبی ١۴٠٠٠٠ کیلوگرم  

برچسب‌ها: تیام صنعت البرز / عملیات ساختمانی