نام پروژه : بندر صادراتی ماهشهر در سال 88 الی 89
شرکت طرف قرارداد : ماشین سازی اراک
نوع فعالیت : نصب و جوشکاری خطوط هدر ساحلی به مقدار تقریبی ١۴٠٠٠٠ اینچ قطر، ساخت ، جوشکاری و نصب ٣ عدد مخزن ٢۵٠٠٠٠ بشکه ای سقف ثابت و متحرک ، نصب حدود ۶۵٠٠ تن تجهیزات سنگین ، سندبلاست و رنگ خطوط به مقدار تقریبی ۶۵٠٠٠٠ متر مربع ،عایق خطوط به مقدار تقریبی ٢۶٠٠٠٠ متر مربع.

نام پروژه : بندر صادراتی ماهشهر در سال 88 الی 89 شرکت طرف قرارداد : ماشین سازی اراک نوع فعالیت : نصب و جوشکاری خطوط هدر ساحلی به مقدار تقریبی ١۴٠٠٠٠ اینچ قطر، ساخت ، جوشکاری و نصب ٣ عدد مخزن ٢۵٠٠٠٠ بشکه ای سقف ثابت و متحرک ، نصب حدود ۶۵٠٠ تن تجهیزات سنگین ..

برچسب‌ها: تیام صنعت البرز / عملیات ساختمانی