نام پروژه : بندر صادراتی ماهشهر در سال 88 الی 89
شركت طرف قرارداد : ماشين سازي اراک
نوع فعاليت : نصب و جوشكاري خطوط هدر ساحلي به مقدار تقريبي ١٤٠٠٠٠ اينچ قطر، ساخت ، جوشكاري و نصب ٣ عدد مخزن ٢٥٠٠٠٠ بشكه اي سقف ثابت و متحرك ، نصب حدود ٦٥٠٠ تن تجهيزات سنگين ، سندبلاست و رنگ خطوط به مقدار تقريبي ٦٥٠٠٠٠ متر مربع ،عايق خطوط به مقدار تقريبي ٢٦٠٠٠٠ متر مربع.

نام پروژه : بندر صادراتی ماهشهر در سال 88 الی 89 شركت طرف قرارداد : ماشين سازي اراک نوع فعاليت : نصب و جوشكاري خطوط هدر ساحلي به مقدار تقريبي ١٤٠٠٠٠ اينچ قطر، ساخت ، جوشكاري و نصب ٣ عدد مخزن ٢٥٠٠٠٠ بشكه اي سقف ثابت و متحرك ، نصب حدود ٦٥٠٠ تن تجهيزات سنگين ..

برچسب‌ها: تیام صنعت البرز / عملیات ساختمانی