نام پروژه : بندر صادراتی ماهشهر در سال 87 الی 88
شرکت طرف قرارداد : شرکت مهندسی و ساختمان ماشین سازی اراک (واحد نصب)
نوع فعالیت : ساخت و نصب لوله های کربن استیل واحدMEG به مقدار ١١٠٠٠٠ اینچ قطر، نصب تجهیزات به مقدار ١۵٠٠ تن و نصب حدود ١٠٠٠٠٠ کیلوگرم ساپورت . سندبلاست و رنگ آمیزی حدود ١٨٠٠٠٠ متر مربع .

 

نام پروژه : بندر صادراتی ماهشهر در سال 87 الی 88 شرکت طرف قرارداد : شرکت مهندسی و ساختمان ماشین سازی اراک (واحد نصب) نوع فعالیت : ساخت و نصب لوله های کربن استیل واحدMEG به مقدار ١١٠٠٠٠ اینچ قطر، نصب تجهیزات به مقدار ١۵٠٠ تن و نصب حدود ١٠٠٠٠٠ کیلوگرم ساپورت . سندبلاست و ..

برچسب‌ها: تیام صنعت البرز / خطوط لوله