نام پروژه : بندر صادراتی ماهشهر در سال 87 الی 88
شركت طرف قرارداد : شركت مهندسي و ساختمان ماشين سازي اراک (واحد نصب)
نوع فعاليت : ساخت و نصب لوله هاي كربن استيل واحدMEG به مقدار ١١٠٠٠٠ اينچ قطر، نصب تجهيزات به مقدار ١٥٠٠ تن و نصب حدود ١٠٠٠٠٠ كيلوگرم ساپورت . سندبلاست و رنگ آميزي حدود ١٨٠٠٠٠ متر مربع .

 

نام پروژه : بندر صادراتی ماهشهر در سال 87 الی 88 شركت طرف قرارداد : شركت مهندسي و ساختمان ماشين سازي اراک (واحد نصب) نوع فعاليت : ساخت و نصب لوله هاي كربن استيل واحدMEG به مقدار ١١٠٠٠٠ اينچ قطر، نصب تجهيزات به مقدار ١٥٠٠ تن و نصب حدود ١٠٠٠٠٠ كيلوگرم ساپورت . سندبلاست و ..

برچسب‌ها: تیام صنعت البرز / خطوط لوله