نام پروژه : احداث الفین پتروشیمی گچساران از سال 99 تا کنون
شرکت طرف قرارداد : شرکت پناه صنعت پارت
نوع فعالیت : اجرای عملیات لوله کشی پتروشیمی گچساران واحد الفین به میزان 400،000 اینچ قطر و ساخت و نصب ساپورت به میزان 700،000 کیلوگرم و تست فشار خطوط

 

نام پروژه : احداث الفین پتروشیمی گچساران از سال 99 تا کنون شرکت طرف قرارداد : شرکت پناه صنعت پارت نوع فعالیت : اجرای عملیات لوله کشی پتروشیمی گچساران واحد الفین به میزان 400،000 اینچ قطر و ساخت و نصب ساپورت به میزان 700،000 کیلوگرم و تست فشار خطوط  

برچسب‌ها: تیام صنعت البرز / خطوط لوله