درباره تیام صنعت البرز

شركت تيام صنعت البرز از سال 1378 فعاليت خود را آغاز كرده است. در طول اين سال‌ها پروژه هاي چالش برانگير و تخصصی زيادي توسط اين شركت انجام شده است كه مهارت و تجربه مـا را در انجام و تكميل پروژه هـاي نفت و گاز، صنايع پتروشيمي و عمرانی و همچنين ارايه راهکارهای فني افزايش داده است. در حال حاضر شركت تيام صنعت البرز به عنوان يكی از پيمانكاران سطح 1 در پروژه های پالايشگاه نفت و گاز، صنايع پتروشيمی، خطوط لوله و عمراني نقش مهمی را ايفا مي كند و در زمينه اجرای پروژه های مذكور خدمات گسترده اي را ارايه می‌دهد. اين شركت با در اختيار داشتن تجهيزات، ماشين آلات و پرسنل مجرب و متعهد در زمينه هاي مديريت ، اجراء ، برنامه ريزی ، دفتر فنی ، كنترل كيفی و … توانايی انجام پروژه های صنعتی و ساختمانی از قبيل  PIPING, PAINTING, STRUCTURE, TANK, MECHANICAL INSULATION CIVIL را دارد.

درباره تیام صنعت البرز

شركت تيام صنعت البرز از سال 1378 فعاليت خود را آغاز كرده است. در طول اين سال‌ها پروژه‌های چالش برانگير و تخصصی زيادي توسط اين شركت انجام شده است كه مهارت و تجربه ما را در انجام و تكميل پروژه‌های نفت و گاز، صنايع پتروشيمي و عمرانی و همچنين ارايه راهکارهای فني افزايش داده است. در حال حاضر شرکت تیام صنعت البرز به عنوان يكی از پيمانكاران سطح 1 در پروژه های پالايشگاه نفت و گاز، صنايع پتروشيمی، خطوط لوله و عمراني نقش مهمی را ايفا مي كند و در زمينه اجرای پروژه های مذكور خدمات گسترده اي را ارايه می‌دهد. اين شركت با در اختيار داشتن تجهيزات، ماشين آلات و پرسنل مجرب و متعهد در زمينه هاي مديريت ، اجراء ، برنامه ريزی ، دفتر فنی ،كنترل كيفی و توانايی انجام پروژه های صنعتی و ساختمانی از قبيل PIPING, PAINTING, STRUCTURE,TANK, MECHANICAL INSULATION CIVIL  را دارد.

 

آخرین اخبار